Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 21 kwietnia 2021 r.:

Podmiot Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w głosach
Artur Jedynak 64 913 3,62% 64 913 3,62%
Marek Weigt 64 838 3,62% 64 838 3,62%
Łukasz Krotowski 83 696 4,67% 83 696 4,67%
January Ciszewski
& JR HOLDING ASI S.A.
913 304 51,00% 913 304 51,00%
w tym: JRH 912 304 50,94% 912 304 50,94%
Pozostali 664 041 37,08% 664 041 37,08%
Razem: 1 790 792 100,00% 1 790 792 100,00%

 

../media/ri/2021/2020-04-21_nowy_KBJ_akcjonariat.jpg

 

Akcje emitenta:

Seria akcji Liczba akcji Wartość nominalna/szt. Wartość nominalna łącznie
A 1 364 052 1,00 zł 1 364 052,00 zł
B 81 000 1,00 zł 81 000,00 zł
C 95 740 1,00 zł

95 740,00 zł

D 150 000 1,00 zł

150 000,00 zł

G 100 000 1,00 zł

100 000,00 zł

Razem: 1 790 792   1 790 792,00 zł

 

           385 631   
data publikacji: 2021-01-18