Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 18 stycznia 2021 r.:

Podmiot Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w głosach
Artur Jedynak 342 631 20,26% 342 631 20,26%
Marek Weigt 340 616 20,15% 340 616 20,15%
Łukasz Krotowski 359 464 21,26% 359 464 21,26%
January Ciszewski 86 000 5,09% 86 000 5,09%
Pozostali 562 081 33,24% 562 081 33,24%
Razem: 1 690 792 100,00% 1 690 792 100,00%

 

../media/ri/2021/2021-01-18_Akcjonariat.jpg

 

Akcje emitenta:

Seria akcji Liczba akcji Wartość nominalna/szt. Wartość nominalna łącznie
A 1 364 052 1,00 zł 1 364 052,00 zł
B 81 000 1,00 zł 81 000,00 zł
C 95 740 1,00 zł

95 740,00 zł

D 150 000 1,00 zł

150 000,00 zł

Razem: 1 690 792   1 690 792,00 zł

 

           385 631   
data publikacji: 2021-01-18