Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 6 października 2018 r.:

Podmiot Liczba akcji Udział w akcjonariacie Liczba głosów Udział w głosach
Artur Jedynak 385 631 25,03% 385 631 25,03%
Marek Weigt 383 616 24,90% 383 616 24,90%
Łukasz Krotowski 402 464 26,12% 402 464 26,12%
Familiar S.A. 140 000 9,09% 140 000 9,09%
Pozostali 229 081 14,87% 229 081 14,87%
Razem: 1 540 792 100,00% 1 540 792 100,00%

 


 

Akcje emitenta:

Seria akcji Liczba akcji Wartość nominalna/szt. Wartość nominalna łącznie
A 1 364 052 1,00 zł 1 364 052,00 zł
B 81 000 1,00 zł 81 000,00 zł
C 95 740 1,00 zł 95 740,00 zł
Razem: 1 540 792   1 540 792,00 zł

 

           385 631   
data publikacji: 2018-04-04