KBJ wciąż pnie się do góry. Kolejny wzrost przychodów i zysku netto

Spółka odnotowała 48,5% wzrost przychodów netto ze sprzedaży w 2017 r. w stosunku do roku 2016 i zysk netto na poziomie 2,53 mln zł – rekordowy wynik w historii Spółki.

KBJ S.A. opublikowała w środę wyniki finansowe za IV kw. 2017 roku.

Ostatni kwartał 2017 roku Spółka zakończyła z przychodami netto ze sprzedaży i zrównanymi z nimi na poziomie 8,33 mln zł i zyskiem netto w wysokości 1,85 mln zł.

Przychody całego roku zamknęły się kwotą 24,9 mln. zł (16,8 mln zł w 2016 r.), co stanowi aż 48,5% wzrost (o 8,1 mln zł).

Na tak znaczny wzrost przychodów przełożyło się zwiększenie skali działalności, przeprowadzone w 2017 przejęcia, wyższa sprzedaż i przeprowadzone wdrożenia własnego oprogramowania. Niebagatelny wpływ miało także sfinalizowanie rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów, pozyskanie nowych klientów oraz rozszerzenie oferty Spółki.

W IV kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,85 mln. zł, a cały 2017 r. zamknął się rekordowym wynikiem 2,53 mln. zł zysku (1,4 mln. zł w roku 2016), co stanowi poprawę o 1,13 mln. zł (80,6%).

Wzrost zysku netto jest efektem odnotowanych w 2017 roku przychodów, w tym znacznie wyższych niż w poprzednich latach, przychodów pierwszego półrocza oraz rekordowych w historii Spółki przychodów w IV kwartale. Uzyskany wynik jest również pochodną poprawy efektywności własnej Spółki (w odniesieniu do zmiany struktury i modelu przychodów), zwiększonego udziału oprogramowania własnego oraz znacznej reorganizacji struktury i modelu zarządzania Spółką.  

Zarówno czwarty kwartał jak i cały 2017 rok to dla KBJ okres dalszego dynamicznego wzrostu i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, dostarczającej nowoczesne rozwiązania IT dla Klientów biznesowych. W ubiegłym roku Spółka zrealizowała dwa przejęcia, poszerzyła bazę klientów zawierając szereg istotnych, z punktu widzenia dalszego rozwoju długoterminowych umów oraz wprowadziła na rynek kolejne własne produkty i rozwiązania. W następnych okresach zamierzamy dalej dynamicznie rozwijać ofertę produktową i usługową Spółki – mówi Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ.

KBJ dostarcza nowoczesne oprogramowanie biznesowe, wspomagające procesy cyfrowej transformacji. Kompleksowa oferta Spółki dotyczy rozwiązań z zakresu analityki biznesowej, HR, ERP oraz budowy rozwiązań dedykowanych. Łączna liczba klientów KBJ to ponad 200 dużych przedsiębiorstw w 10 krajach na terenie Unii Europejskiej. Od trzech lat KBJ z powodzeniem oferuje także oprogramowanie własne, które wybrało już ponad 100 Klientów.

Projekty i oprogramowanie KBJ były niejednokrotnie wyróżniane min. nagrodami Innovation Award, Quality Award zarówno na rynku lokalnym jak i CEE.

 

Zobacz też:

data publikacji: 2018-02-14