Stockwatch: KBJ zwiększył przychody i zmniejszył sezonową stratę

Omówienie wyników KBJ za pierwszy kwartał 2019 r. w portalu Stockwatch.pl

Dostawca oprogramowania biznesowego w I kwartale zwiększył przychody ze sprzedaży do 6 mln zł i zmniejszył stratę netto do 427 tys. zł. KBJ przypomina, że ujemny wynik na starcie roku jest stałym zjawiskiem sezonowym i wiąże się z cyklem rozliczania realizowanych projektów.

 

data publikacji: 2019-05-20