Rozszerzenie współpracy z Bankiem BPH

Rozszerzenie współpracy to kolejny krok w wieloletnim budowaniu partnerskich relacji pomiędzy Bankiem BPH a KBJ. Dotychczasowa współpraca obejmowała świadczenie przez KBJ na rzecz Banku usług w zakresie eksploatacji oraz rozwoju Portalu Korporacyjnego.

Dzięki aktualizacji obowiązującego zakresu współpracy, firma KBJ została formalnie upoważniona do świadczenia usług w zakresie technologicznym (basis), business intelligence, integracji, usług programistycznych oraz innych obszarów w których systemy SAP są eksploatowane w Banku.

Potwierdzeniem jakości świadczonych przez Spółkę usług jest nie tylko rozszerzenie współpracy ale również referencje udzielone przez Bank w zakresie świadczonych usług.

data publikacji: 2011-05-30