Upgrade i migracja SAP BW w PLL LOT

W styczniu 2011r. zakończony został 2 miesięczny projekt upgrade i migracji Hurtowni Danych SAP BW w PLL LOT.

W styczniu 2011r. zakończony został 2 miesięczny projekt upgrade i migracji Hurtowni Danych SAP BW w PLL LOT.

KBJ było odpowiedzialne za przeprowadzenie wspólnie z klientem złożonego projektu scalenia środowisk Portalu Korporacyjnego i Hurtowni Danych oraz przeprowadzenia procedury upgrade systemu SAP.

W ramach prowadzonych prac projektowych wykonano aktualizację systemu, migrację do docelowego środowiska oraz szereg prac aktualizująco-naprawczych pozwalających Klientowi na pełne wykorzystanie potencjału systemu SAP BW

Galeria do artykułu
data publikacji: 2011-01-10