Wdrożenie w Pekao S.A. zakończone sukcesem

Pekao S.A. uruchomiło produktywnie kompleksowe rozwiązanie zarządzania procesami kadrowymi na platformie SAP NetWeaver. W zakresie projektu znalazły się obszary:

  • Samoobsługi pracowniczej (ESS)
  • Samoobsługi menedżerskiej (MSS)
  • Zarządzania czasem pracy
  • Planowania i zarządzania nieobecnościami urlopowymi
  • Elektroniczne wnioski kadrowe
  • Analityka biznesowa w obszarze HCM

Projekt był realizowany w roku 2010 wspólnymi siłami firm KBJ oraz Deloitte. Realizacja projektu zakładała etapowe dostarczanie funkcjonalności, dzięki czemu, już w połowie 2010 roku wszyscy pracownicy Banku uzyskali dostęp do Portalu Pracownika oraz możliwości elektronicznego składania wniosków urlopowych.

W kolejnym etapie uruchomione produktywnie zostały funkcjonalności planowania, rejestracji oraz kwalifikacji czasu pracy.

Ostatni etap projektu dostarczył elektroniczny system zarządzania procesami kadrowymi (zatrudnienie, zmiana organizacyjna, umowy cywilno-prawne oraz wiele innych), system analityki biznesowej w obszarze HCM oparty o Hurtownię Danych SAP BW oraz szereg dodatkowych rozwiązań wspierających pracowników, menedżerów, Pion Zasobów Ludzkich Banku oraz inne osoby zaangażowane w procesy kadrowe w ich codziennej pracy.

KBJ było odpowiedzialne za realizację większości prac wdrożeniowych, projekt dla Banku Pekao S.A. był istotnym wydarzeniem w 2010 roku.

Należy zwrócić uwagę, iż w projekcie zastosowano szereg nowatorskich i unikalnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i organizacyjnych, dzieki którym wdrożenie okazało się pełnym sukcesem Klienta i zostało w pełni zrealizowane w planowanym czasie oraz budżecie.

data publikacji: 2011-02-15