Wsparcie SAP dla PGE S.A.

PGE S.A. wspólnie z PGE Systemy S.A. ponownie wybrały KBJ do bieżącej obsługi i wsparcia infrastruktury systemów SAP dla spółek z Grupy Kapitałowej.

KBJ realizuje usługi wsparcia i eksploatacji systemów SAP na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej PGE od 2009 roku. W ramach świadczonych usług Spółka wspierała klienta w administracji technicznej infrastrukturą systemów SAP, obsłudze użytkowników końcowych oraz odpowiadała za eksploatację i rozwój w większości modułów (HR, SD, MM, BW, PI, EP, IM-PS oraz innych).

Projekt eksploatacji i rozwoju infrastruktury SAP był jednym z największych przedsięwzięć w historii Spółki, dotyczył znaczącej liczby systemów za które Spółka odpowiadała oraz odbywał się w trakcie kilku równolegle prowadzonych projektów wdrożeniowych. Rolą KBJ było również wspwrcie w opracowaniu i wdrożeniu optymalnych dla Klienta procedur eksploatacyjnych, szkolenia, zarządzanie dokumentacją oraz przygotowanie Klienta do pełnego przejęcia infrastruktury systemowej.

W uznaniu świadczonych usług, Spółka uzyskała od PGE Systemy S.A. pisemne referencje oraz kontynuuje od 01.05 nowy etap współpracy.

data publikacji: 2011-05-01