Zintegrowany Portal Korporacyjny w branży telekomunikacyjnej

KBJ wspólnie z partnerem, firmą Atos Origin realizuje znaczący projekt dla klienta z branży telekomunikacji.

Realizacja projektu o ponad 3-letnim czasie trwania wchodzi w etap stabilizacji oraz rozwoju nowych funkcjonalności. KBJ pracując z partnerem, firmą Atos Origin od grudnia 2010 roku realizuje jedno z największych w Polsce przedsięwzięć wdrożenia platformy SAP NetWeaver w zakresie obsługi procesów kadrowych dla wiodącej firmy z branży telekomunikacyjnej.

Wdrożenie jest unikalnym w skali kraju projektem pozwalającym Klientowi na bieżącą, efektywną kosztowo realizację najbardziej złożonych procesów kadrowych na platformie Portalu Korporacyjnego. Obszary biznesowe, których dotyczy wdrożenie to min: Portal pracownika i menedżera, system zarządzania czasem pracy i urlopami, elektroniczne wnioski kadrowe, kontroling kosztów czasu pracy, analityka biznesowa oraz integracja.

Jakość świadczonych przez KBJ usług została potwierdzona pisemnymi referencjami wystawionymi Spółce.

data publikacji: 2011-03-15