KBJ odnotowuje kolejny kwartał wzrostów

Pierwszy kwartał 2013 przyniósł zdecydowany wzrost przychodów i zysków w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Przychody pierwszego kwartału są również większe o niemal 10% niż przychody czwartego kwartału 2012. Wyniosły one ponad 2,5 mln zł wobec niespełna 0,9 mln w 1Q i 2,3 mln w 4Q roku poprzedniego.

Jest to już piąty z rzędu kwartał w którym przychody rosną, możemy więc mówić bez wahania o stabilnym trendzie wzrostowym.

W pierwszym kwartale 2013 KBJ osiągnęła zysk na poziomie 241,6 tys. zł. Istotnym faktem jest, że wynik ten został osiągnięty pomimo utrzymania wysokich nakładów na badania i rozwój.

Daje to podstawy do oczekiwania dalszych wzrostów zarówno przychodów jak i zysku w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

„Unikalność naszych usług opiera się na zespole ekspertów łączących wiedzę technologiczną i biznesową. Dzięki temu klient otrzymuje pełną obsługę – wdrożenie lub rozbudowę systemu wraz z konsultingiem biznesowym powodującym usprawnienie procesów przedsiębiorstwa” mówi prezes KBJ Artur Jedynak. Taka strategia przynosi bardzo dobre rezultaty, co doskonale widoczne jest w wynikach finansowych.

data publikacji: 2012-05-23