KBJ ekspertem technologii in-memory na SAP Forum Węgry

Konferencja zgromadziła ponad 700 przedstawicieli największych węgierskich przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki. KBJ S.A. jako jedyny partner SAP spoza rynku węgierskiego, została zaproszona do zaprezentowania kompetencji z zakresu rozwiązania SAP HANA, wiodącej technologii in-memory. 

W trakcie prezentacji omówiono praktyczne rozwiązania i doświadczenia KBJ w tym zakresie. Zagadnienia analityki biznesowej w połączeniu z możliwościami SAP HANA otwierają szereg wyzwań przed przedsiębiorstwami borykającymi się z problemami wydajności, czy znaczących wolumenów danych. Omówienie zdobytych przez KBJ na tym polu doświadczeń i proponowanych rozwiązań wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji i potwierdziło pozycję spółki jako europejskiego eksperta wdrożeń SAP.

data publikacji: 2013-10-09