KBJ wypłaci w sierpniu 13 groszy dywidendy na akcję

W dniu 30 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, KBJ S.A. postanowiło o wypłaceniu akcjonariuszom 200,3 tys. zł dywidendy z zysku osiągniętego w 2012 roku, który wyniósł 425 tys. zł.

Oznacza to wypłatę 13 groszy na akcję i daje według ostatniego kursu sprzed ZWZ stopę dywidendy w wysokości 4%. Pozostała kwota, czyli 224,7 tys. zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Dywidenda będzie wypłacona po raz pierwszy w historii spółki, co jest efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju firmy. „Myślimy, że dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami będzie możliwe również w przyszłości. Chcemy, pomimo potrzeb kapitałowych w celu dalszego rozwoju działalności spółki, aby obecni i przyszli akcjonariusze uczestniczyli również finansowo w naszym sukcesie.” – mówi Artur Jedynak – Prezes Zarządu KBJ.

ZWZ ustaliło, że dniem dywidendy będzie 26 lipca 2013 r., a 16 sierpnia 2013 r. terminem wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012.

data publikacji: 2013-07-02