KBJ złotym partnerem SAP FORUM POLSKA

Pierwszego dnia konferencji Dorota Zaremba - Dyrektor Działu Business Intelligence oraz Agnieszka Kuczyńska, Szef Zespołu Systemów Korporacyjnych KDPW zaprezentują realizowane przez KBJ wdrożenie Pltaformy Analityczno-Raportowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

KBJ prowadzi dla KDPW implementację kompleksowego środowiska analitycznego integrującego dane z wielu źródeł, którego celem jest zarządzanie rentownością linii biznesowych, raportowanie zarządcze, zintegrowane planowanie finansowe oraz udostępnienie kokpitów menedżerskich.

Platforma Analityczno-Raportowa KDPW oparta jest o technologie SAP HANA, BPC (Business Planning and Consolidation), Business Objects, Business Warehouse, Enterprise Portal. Innowacyjność tego projektu dotyczy wielu obszarów:

  • Wolumenu danych podlegających analizie,

  • Pierwszego projektu łączącego wszystkie najnowsze technologie analityczne SAP, w tym BPC i HANA,

  • Dostarczonych rozwiązań analitycznych dla menedżerów.

W trakcie prezentacji zostaną przedstawione korzyści wynikające z realizacji projektu, praktyczne doświadczenia, przedstawiona będzie kwestia przygotowania organizacji do kompleksowego wdrożenia BI oraz zaprezentowane zostaną metody identyfikacji i minimalizacji ryzyka wdrożenia projektu BI na tak szeroką skalę.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji SAP FORUM 2014.

data publikacji: 2014-05-17