Udany I kwartał 2014 – KBJ sfinalizowała ważne kontrakty

Przedmiotem kontraktu z PWPW jest świadczenie usług wdrożeniowych w zakresie rozwoju infrastruktury systemu SAP w obszarach technologicznych, integracyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim, jak również portalu oraz analityki biznesowej.

Umowa z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym podpisana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Infovide Matrix S.A. obejmuje realizację oraz aktualizację systemu klasy ERP oraz wsparcie konsultantów.
Z kolei usługi świadczone dla TVP to aktualizacja hurtowni danych. Portfolio zawartych w pierwszym kwartale kontraktów zamyka projekt z zakresu HR dla Metro Rosja – implementacja narzędzi do zarządzania czasem pracy.

„Nowi, prestiżowi klienci, w tym z sektora publicznego oraz szereg zakończonych procesów sprzedażowych pozwalają z optymizmem patrzeć w 2014 rok. Dodatkowo, jesteśmy w końcowym etapie istotnych negocjacji, liczymy na więcej dobrych wiadomości już w najbliższych tygodniach” mówi Prezes KBJ S.A. Artur Jedynak.

data publikacji: 2014-04-04