Dynamiczny wzrost, KBJ podwaja przychody i zwiększa udział rynkowy

Zarząd KBJ S.A. opublikował raport za 4 kwartał 2016 roku.

Dynamiczny wzrost, podwojenie przychodów, znaczący wzrost firmy i bazy klientów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w raporcie okresowym Spółki:

data publikacji: 2017-02-09