KBJ wraz z DahliaMatic będzie rozwijać system SAP w sądach powszechnych

Konsorcjum firm KBJ (lider konsorcjum) oraz DahliaMatic podpisało Umowę ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczy Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego, opartego na oprogramowaniu firmy SAP. Zwycięskie konsorcjum ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ZSRK, wsparcie Klienta w jego użytkowaniu oraz realizację pozostałych usług nakierowanych na rozwój Systemu i jego optymalne działanie. Prace wchodzące w zakres Umowy obejmują zatem usługi utrzymania i rozwoju ZSRK w obszarze merytorycznym i technicznym, szkolenia administratorów i kluczowych użytkowników oraz wsparcie w użytkowaniu i zarządzaniu Systemem.

Umowa, podpisana 28 stycznia 2019 r., będzie obowiązywała do 31 grudnia 2022 r. 

„Umowa na utrzymanie i rozwój ZSRK w sądach powszechnych to strategiczny kontrakt dla KBJ i jednocześnie kolejny projekt realizowany wspólnie z DahliaMatic w sektorze publicznym. Doświadczenie zdobyte w dotychczasowej współpracy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu i Ministerstwem Sprawiedliwości oraz specjalizacja KBJ w utrzymaniu i rozwoju największych wdrożeń SAP, są gwarancją wysokiej jakości realizacji projektu” – podkreśla Artur Jedynak, prezes KBJ.  

 „Powierzenie, przez Ministra Sprawiedliwości, Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu procesu utrzymania i rozwoju ZSR jest wyrazem pozytywnej oceny zadań z zakresu szeroko pojętego IT, które od wielu lat prowadzone są w naszym sądzie. Podpisanie umowy z firmami KBJ oraz DahliaMatic umożliwi wprowadzenie nowej jakości świadczenia usług utrzymania oraz pozwoli na realizację planów rozwojowych Systemu. Będą one obecnie nakierowane na bardziej efektywne jego wykorzystanie w celu dalszej optymalizacji wydatków realizowanych przez sądownictwo powszechne i integracji z innymi systemami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi) dla ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości” – wskazuje Artur Moneta, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

data publikacji: 2019-02-21