Zmiana siedziby KBJ

Szanowni Państwo od 01.07.2020 zapraszamy Państwa do naszej nowej siedziby w budynku Vector przy ulicy Obozowej 57.

Nowy adres Spółki to: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Pozostałe dane Spółki, w tym nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. 

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji do Spółki po dniu 1.07.2020 r. na wyżej wskazany adres.

data publikacji: 2020-06-26