Architektura e-Leki

Rozwiązanie e-Leki jest rozszerzeniem systemu SAP realizującym wymagane przez ZSMOPL funkcje dostarczania danych zgodnie ze specyfikacją komunikatów określoną przez Ministerstwo Zdrowia.

Z perspektywy technologicznej, rozwiązanie e-Leki dostarczane jest w postaci pakietu transportów ABAP, które są importowane bezpośrednio do systemu SAP ERP. Oprogramowanie e-Leki instaluje się w wydzielonej przestrzeni nazw /KBJ/.

Rozwiązanie e-Leki składa się z dwóch głównych komponentów:

 • Aplikacji e-Leki realizującej funkcje biznesowe,
 • Platformy XML Studio zapewniającej m.in. ekstrakcję danych, kompresję, równoległe przetwarzanie, obsługę i archiwizację komunikatów, wysyłkę (komunikację) do ZSMPOL.

Całość rozwiązania dostarczane jest w jednym pakiecie transportów ABAP.

Schemat obrazujący architekturę techniczną rozwiązania e-Leki zaprezentowano poniżej:

../media/baners/new2/Obszar roboczy 2-100.jpgXML Studio będące podstawą technologiczną rozwiązania e-Leki jest sprawdzonym i działającym produkcyjnie rozwiązaniem gwarantującym cały szereg wymaganych funkcjonalności technicznych do poprawnej obsługi każdego systemu integrującego SAP ERP z systemami trzecimi.

Kluczowe cechy XML Studio:

 • Wbudowane algorytmy przetwarzania równoległego dużych zbiorów danych – gwarantuje wykorzystanie pełnej mocy obliczeniowej SAP (przetwarzanie równoległe) znacząco skracając czas wymagany na pobranie, obróbkę i przygotowanie danych do wysyłki,
 • Konfigurowalność rozwiązania oraz możliwość własnych dostosowań (w tym dostosowań ABAP) bez naruszania struktury i działania oprogramowania standardowego,
 • Pełna zgodność z systemem uprawnień SAP,
 • Zarządzanie i monitoring procesu wysyłania danych i otrzymywania potwierdzeń,
 • Możliwość planowania i automatyzacji wysyłki komunikatów z dokładnością per typ komunikatu,
 • Przechowywanie danych w postaci skompresowanej i zaszyfrowanej – bezpośrednia oszczędność miejsca w bazie danych SAP i bezpieczeństwo,
 • Mechanizmy podpisu cyfrowego w tym certyfikatem kwalifikowanym. 

 

Powyższa architektura została sprawdzona i zweryfikowana u ponad 100 klientów korzystających z innego rozwiązania KBJ - aplikacji e-JPK.

 Dodatkowymi korzyściami dla klienta, wynikającymi z zastosowania przedstawionej architektury rozwiązania są:

 • Krótki czas wdrożenia – dzięki wykorzystaniu gotowych i sprawdzonych rozwiązań,
 • Znacząca redukcja błędów i czasu wymaganego na testy rozwiązania,
 • Wydajność całości rozwiązania e-Leki przekraczająca możliwości klasycznych rozszerzeń systemu SAP,
 • Niższe koszty utrzymania rozwiązania.

 

Rozwiązanie e-Leki zawiera licencję typu runtime na platformę XML Studio, dzięki czemu nie są wymagane żadne dodatkowe zakupy licencyjne. 

Pozostałe usługi