e-Sprawozdania

Rozwiązanie e-Sprawozdania umożliwia Klientom realizację obowiązków wynikających z nowelizacji ustaw o rachunkowości i ustawy o KRS w zakresie tworzenia sprawozdań w formatach struktur logicznych. Poza procesem generowania, rozwiązanie e-Sprawozdania dostarcza dodatkową wartość i zapewnia następujące korzyści: 

 • Dostępność sprawozdań finansowych w postaci źródłowej bezpośrednio z systemu ERP z możliwością generowania w różnych formatach / szablonach,
 • Raportowanie,
 • Porównywanie wersji sprawozdań.

Analogicznie jak inne rozwiązania KBJ, również rozwiązanie e-Sprawozdania jest objęte usługą utrzymania, w ramach której klienci otrzymują gwarancję:

 • Obsługi i rozwiązywania zgłoszeń dot. produktu,
 • Bezpłatną aktualizację narzędzia w przypadku wprowadzenia zmian w strukturach logicznych przez Ministerstwo Finansów,
 • Bezpłatną aktualizację w przypadku wprowadzenia nowych struktur logicznych.

Czym są e-Sprawozdania?

e-Sprawozdania jest rozwiązaniem rozszerzającym system SAP o mechanizmy generowania sprawozdań finansowych bezpośrednio z systemu ERP do postaci struktur logicznych wymaganych w nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o KRS. Dokumenty wygenerowane z rozwiązania e-Sprawozdania są gotowymi plikami wynikowymi do podpisu elektronicznego podpisem kwalifikowanym lub profilem ePUAP.

e-Sprawozdania jest kompleksowym pakietem zapewniającym obsługę procesu konfiguracji, generowania, zarządzania wersjami, oraz tworzenia wynikowych dokumentów w postaci struktur logicznych xml/xsd zgodnie z wymogami ustawy oraz w postaci edytowalnych, konfigurowalnych szablonów MS Word. Tym samym, e-Sprawozdania ponad obowiązki ustawowe zapewnia pełne zarządzanie procesem tworzenia dokumentacji sprawozdawczej.

Funkcje

1. Generowanie sprawozdań/ dane

 • Transfer struktury sprawozdania do OB58,
 • Łatwe przenoszenie konfiguracji KG pomiędzy różnymi wersjami FSV,
 • Import danych źródłowych w e-Sprawozdań w SAP bezpośrednio z pliku excel (opcja).

2. Zarządanie i raportowanie

 • Generowanie raportów w FSV (standard) i w aplikacji e-Sprawozdania,
 • Generowanie i porównywanie raportów FSV i e-Sprawozdań,
 • Zarządzanie procesem (workflow) budowy sprawozdania przez użytkowników.

3. Pliki wynikowe i struktury logiczne

 • Generowanie wynikowych plików w postaci struktur logicznych XML,
 • Generowanie sprawozdań w postaci edytowalnych plików MS Word zgodnie ze zdefiniowanym szablonem.

 

Otoczenie prawne

Zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR mają obowiązek przesyłania Sprawozdań w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej (xml/xsd) oraz opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

Obowiązek przesłania Sprawozdań w formie elektronicznej (e-Sprawozdania) obejmować będzie już sprawozdania za 2018 r. i musi być zrealizowany w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Przepisy obowiązujące od 1 października 2018 r. dotyczą Sprawozdań począwszy od roku 2018, dla których termin złożenia to 31 marca 2019 r.

 

Wdrożenie e-Sprawozdań

Wdrożenie e-Sprawozdań może zostać przeprowadzone samodzielnie przez Klienta na podstawie dostarczonej razem z pakietem instalacyjnym instrukcji wdrożenia opisującej krok po kroku cały proces instalacji i konfiguracj naszego rozwizania w Państwa systemie SAP lub przez konsultantów KBJ. Wybór sposobu wdrożenia pozostaje w gestii klienta.

Dlaczego my?

Istotą działania e-Sprawozdań jest dostarczenie użytkownikowi narzędzia, które w sposób maksymalnie bezpieczny  i wygodny zapewni kompleksową obsługę sprawozdań finansowych. Narzędzie jest ściśle zintegrowane z konfiguracją sprawozdań SAP w znanej transakcji OB58, jednocześnie zapewniając nowy i ergonomiczny interfejs użytkownika do konfiguracji sprawozdań. Zapewnienie raportowania w FSV/SAP i w e-Sprawozdaniach wraz z generowaniem wynikowych dokumentów do postaci struktur logicznych i dokumentów word, wraz z wersjonowaniem i porównywaniem wersji to kluczowe cechy rozwiązania.

 

Więcej informacji odnośnie rozwiązania e-Sprawozdania:

Zobacz demo