Wykonanie migracji środowiska systemów SAP (ZSRK). Wsparcie, utrzymanie i monitoring systemów SAP.

Podczas SAP Forum Czechy 2016 w Pradze, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu / Ministerstwo Sprawiedliwości odebrał nagrodę SAP Quality Awards 2016 CEE Brony Winner w kategorii “Transformacja biznesowa ". To najbardziej prestiżowy i rozpoznawalny konkurs w świecie SAP-a, którego celem jest wskazywanie projektów wdrożeniowych, mogących stanowić wzorzec postępowania.

Głównym dostawcą usług projektowych była firma KBJ S.A., która jest partnerem biznesowym SAP.  

Utrudniona i nieoptymalna administracja środowiskiem systemów SAP oraz brak jednolitego środowiska sprzętowego, systemowego i bazodanowego, skłoniły Ministerstwo Sprawiedliwości do podjęcia decyzji o wdrożeniu nowych rozwiązań dla środowiska systemów SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowego (ZSRK).  Środowisko ZSRK to:

 • ok. 37 tysięcy obsługiwanych użytkowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądów,
 • ponad 300 jednostek organizacyjnych sądownictwa (sądy rejonowy, okręgowy i apelacyjne),
 • łącznie ponad czterdzieści systemów (deweloperskich, testowych, szkoleniowych i produkcyjnych).

Informacje o projekcie

Projekt przebiega dwufazowo. W pierwszym etapie została wykonana usługa migracji.

Zakres prac zrealizowanych w ramach migracji środowiska ZSRK na inną platformę sprzętową (HW), systemową (OS) i bazodanową (DB) obejmował:

 • wykonanie migracji wszystkich systemów SAP i aplikacji wspomagających działających w obrębie ZSRK, w specjalnie do tego celu zakupionym i przygotowanym środowisku wirtualizacyjnym Vmware,
 • aktualizację i ujednolicenie platformy bazodanowej (DB) i systemowej (OS),
 • aktualizację konfigurację środowisk systemowych ZSRK,
 • uruchomienie i skonfigurowanie dla systemów opartych o Serwer aplikacyjny Java (Java Stack) mechanizmu przenoszenia zmian opartego o Enhanced Change and Transport System (CTS+),
 • wykonanie usług dodatkowych wynikających z zastosowania procedury „OS/DB Migration” dla Systemów SAP,
 • uruchomienie centralnego monitoringu systemów SAP na platformie SAP Solution Manager – wdrożenie Root Cause Analysis,
 • modernizację konfiguracji BASIS wszystkich systemów SAP.

Kolejny etap projektu polega na świadczeniu usługi wsparcia i utrzymania technologicznego wszystkich aplikacji wchodzących w skład środowiska ZSRK, opartego o rozwiązania firmy SAP.

Zakres realizowanych prac obejmuje:

 • stałe wsparcie w zakresie utrzymania i eksploatacji wymienionych powyżej systemów SAP w zakresie BASIS,
 • monitoring infrastruktury ZSRK,
 • wsparcie w ramach puli dni pracy Konsultantów Wykonawcy.

 

Główne cele biznesowe

Głównym celem realizowanego projektu jest potrzeba posiadania ujednoliconego i zoptymalizowanego pod względem administracji środowiska sprzętowego, systemowego i bazodanowego dla systemów SAP (ZSRK), a także aktualizacja bieżąca systemów środowiska ZSRK.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

Wysoki poziom zarządzania po stronie Dostawcy usług, pozwolił  na uzyskanie:

 • bezawaryjnego działania środowiska systemów SAP,
 • efektywnego i optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych, bazodanowych i systemowych, 
 • zoptymalizowanie działania systemów SAP,
 • optymalizację kosztów i czasu wdrożenia,
 • zwiększenie wydajność pracy systemów.

Wyróżnienie dla realizowanego projektu w konkursie SAP Quality Awards, to dla Klienta, a także dla środowiska biznesowego, wyraz satysfakcji i pewności, że projekt jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami i dobrymi praktykami.

 

Metodologia projektu

SAP OSDB Migration

 

Unikalne cechy projektu


Migracja ponad czterdziestu systemów SAP w ciągu siedmiu miesięcy.

Jednoczesna aktualizacja i ujednolicenie platformy bazodanowej (DB), systemowej (OS) oraz aktualizacja konfiguracji środowisk systemowych ZSRK.

 

../media/infographic/inne/award.pngProjekt uzyskał prestiżową nagrodę SAP Quality Awards 2016 CEE Bronz Winner w kategorii „Business Transformation Category” (Transformacja biznesowa).

 

Certificate to SAP Quality Awards  dla SA Wrocław Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-09