Podstawowe dane finansowe


Dane roczne:

Dane finansowe (tys. zł)    R 2016  R 2017   R 2018   R 2019  R 2020
 Przychody 17 610 23 574 24 229 43 904 68 531
 Zysk na sprzedaży  1 853 2 810 476 2 123 1 724
 Zysk z dział. operacyjnej  1 774 2 941 336 1 797 7 051
 Amortyzacja  492 664 866 974 1 076
 EBITDA  2 266 3 604 1 202 2 771 8 127
 Zysk brutto  1 744 2 900 303 1 779 7 043
 Zysk netto  1 401 2 508 162 1418 7 430


 Kapitał własny  5 610 7 421 7 291 8 858 17 789
 Należności długoterminowe  206 158 158 158 28
 Należności krótkoterminowe  7 080 7 028 8 134 9 582 13 503
 Środki pieniężne  315 695 1 555 1 190 4 246
 Zobowiązania długoterm. 144 334 292 258 3 227
 Zobowiązania krótkoterm. 3 616 3 740 7 000 8 372 12 509
 Aktywa ogółem  10 764 12 756 15 474 18 474 35 075

 

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. - dane roczne:

../media/ri/2021/Przychody_zysk_4Q2020.jpg

Dane finansowe (tys. zł) 4Q 2017 4Q 2016 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2013
 Przychody Netto  8 336 572 8 134 814 3 494 294 2 899 468 2 624 245
 Zysk na sprzedaży  2 356 522 1 852 253 1 066 343 593 894 384 165
 Zysk z dział. operacyjnej  2 320 728 1 719 606 1 074 452 579 862 388 853
 Amortyzacja  193 567 141 772 68 677 62 365 73 411
 EBITDA  2 514 295 1 861 378 1 143 129 642 227 462 264
 Zysk brutto  2 308 809 1 709 327 1 083 192 589 926 350 124
 Zysk netto  1 856 137 1 366 026 972 756 507 609 282 006


 Kapitał własny  7 445 961 5 610 403 4 565 212 4 103 838 3 796 976
 Należności długoterminowe  158 378 205 878 59 500 59 500 55 500
 Należności krótkoterminowe  7 087 000 7 080 359 2 619 336 2 174 952 2 290 646
 Środki pieniężne  695 205 315 333 886 930 897 713 1 022 954
 Zobowiązania długoterminowe  334 336 143 585 59 666 36 476 29 299
 Zobowiązania krótkoterminowe  3 798 046 3 616 341 1 112 592 703 250 783 297
 Aktywa ogółem  12 808 655 10 764 347 5 779 270 4 958 670 4 688 065
data publikacji: 2021-02-15
Dokumenty do pobrania