Podstawowe dane finansowe


Dane roczne:

Dane finansowe (tys. zł)    R 2014   R 2015   R 2016   R 2017  R 2018
 Przychody 8 996 8 313 17 610 23 574 24 233
 Zysk na sprzedaży  956 544 1 853 2 810 485
 Zysk z dział. operacyjnej  998 588 1 774 2 941 380
 Amortyzacja  275 265 492 664 861
 EBITDA  1 273 853 2 266 3 604 1 242
 Zysk brutto  979 551 1 744 2 900 334
 Zysk netto  896 441 1 401 2 508 201


 Kapitał własny  4 104 4 565 5 610 7 421 7 329
 Należności długoterminowe  60 60 206 158 158
 Należności krótkoterminowe  2 175 2 619 7 080 7 028 8 263
 Środki pieniężne  898 887 315 695 1 555
 Zobowiązania długoterm. 36 60 144 334 448
 Zobowiązania krótkoterm. 703 1 113 3 616 3 740 6 934
 Aktywa ogółem  4 959 5 779 10 764 12 756 15 602

 

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. - dane roczne (tys. zł):

Dane finansowe (tys. zł) 4Q 2017 4Q 2016 4Q 2015 4Q 2014 4Q 2013
 Przychody Netto  8 336 572 8 134 814 3 494 294 2 899 468 2 624 245
 Zysk na sprzedaży  2 356 522 1 852 253 1 066 343 593 894 384 165
 Zysk z dział. operacyjnej  2 320 728 1 719 606 1 074 452 579 862 388 853
 Amortyzacja  193 567 141 772 68 677 62 365 73 411
 EBITDA  2 514 295 1 861 378 1 143 129 642 227 462 264
 Zysk brutto  2 308 809 1 709 327 1 083 192 589 926 350 124
 Zysk netto  1 856 137 1 366 026 972 756 507 609 282 006


 Kapitał własny  7 445 961 5 610 403 4 565 212 4 103 838 3 796 976
 Należności długoterminowe  158 378 205 878 59 500 59 500 55 500
 Należności krótkoterminowe  7 087 000 7 080 359 2 619 336 2 174 952 2 290 646
 Środki pieniężne  695 205 315 333 886 930 897 713 1 022 954
 Zobowiązania długoterminowe  334 336 143 585 59 666 36 476 29 299
 Zobowiązania krótkoterminowe  3 798 046 3 616 341 1 112 592 703 250 783 297
 Aktywa ogółem  12 808 655 10 764 347 5 779 270 4 958 670 4 688 065
data publikacji: 2019-05-09