Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności:


 R 2017
 R 2018
 R 2019
  R 2020
 Rentowność majątku ROA  19,66% 1,05% 7,81% 21,18%
 Rentowność kap. wł. ROE  33,79% 2,22% 16,01% 41,77%
 Rentowność sprzedaży netto
10,64% 0,67% 3,23% 10,84%
 Rentowność sprzedaży brutto
12,30% 1,25% 4,05% 10,28%

 

Wskaźniki rynku kapitałowego:


 R 2017
R 2018 R 2019 R 2020
 Cena rynkowa* (P)  13,18 zł
6,45 zł 8,45 zł 13,00 zł
 Liczba akcji (szt.)  1 540 792 1 540 792 1 690 792 1 690 792
 Kapitalizacja  20 307 639 zł
9 938 108 zł
14 118 113,20 zł 21 980 296,00 zł
 Wartość księgowa (BV)  8 676 273 zł
8 219 715 zł
9 535 163,58 zł 19 339 554,83 zł
 WK na akcję (BVPS)  5,63 zł
5,33 zł 5,64 zł 11,44 zł
 P/BV (C/WK)  2,34
1,21 1,48 1,14
 EPS (zysk na akcję)  1,64 zł
0,13 zł 0,84 zł 4,39 zł
 P/E (C/Z)  8,10
61,42 9,96 2,96

 * ostatnia cena transakcyjna w danym roku

data publikacji: 2021-02-15