Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności:


R 2017*  R 2016   R 2015   R 2014    R 2013 
 Rentowność majątku ROA  19,74% 12,98% 7,76% 18,08% 19,30%
 Rentowność kap. wł. ROE  33,96% 24,89% 9,97% 21,84% 23,83%
 Rentowność sprzedaży netto
10,72% 7,91% 5,30% 9,96% 8,60%
 Rentowność sprzedaży brutto
12,71% 10,44% 6,63% 10,88% 10,46%

 *wg danych za I-IV kw. 2017 r.

 

Wskaźniki rynku kapitałowego:


 R 2017
 R 2016   R 2015 
 Cena rynkowa* (P)  13,18 zł 5,80 zł 4,72 zł
 Liczba akcji (szt.)  1 540 792 1 540 792 1 540 792
 Kapitalizacja  20 307 638,56 zł 8 936 593,60 zł 7 272 538,24 zł
 Wartość księgowa (BV)  8 676 273,16 zł 6 985 512,00 zł 4 484 926,00 zł
 WK na akcję (BVPS)  5,63 zł 4,53 zł 2,91 zł

 

 P/BV (C/WK)  2,34 1,28 1,62
 EPS (zysk na akcję)  1,64 zł 0,91 zł 0,29 zł
 P/E (C/Z)  8,03 6,41 16,50

 

 Dywidenda/akcję (DPS) 0,45 zł 0,14 zł 0,08 zł
 Stopa wypł. dywidendy  49,50% 48,93% 13,75%

 

data publikacji: 2017-02-10