Raport bieżący EBI, nr 01/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Data i godzina publikacji: 28.01.2019 15:21

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Raport okresowy kwartalny za IV kw. 2018 r. - w dniu 12 lutego 2019 r.
- Raport okresowy roczny za 2018 r. - w dniu 25 kwietnia 2019 r.
- Raport okresowy kwartalny za I kw. 2019 r. - w dniu 9 maja 2019 r.,
- Raport okresowy kwartalny za II kw. 2019 r. - w dniu 6 sierpnia 2019 r.
- Raport okresowy kwartalny za III kw. 2019 r. - w dniu 7 listopada 2019 r.

Postawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-01-28