Raport bieżący EBI, nr 08/2019 Powołanie Członka Zarządu KBJ S.A.

Data i godzina publikacji: 28.06.2019 15:23

arząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r. powołało nowego Członka Zarządu Pana Marka Głazowskiego, na indywidualną pięcioletnią kadencję.

W związku z powołaniem nowego członka, skład Zarządu Spółki jest następujący:

1. Artur Jedynak - Prezes Zarządu,
2. Marek Weigt - Członek Zarządu,
4. Paweł Wiechecki – Członek Zarządu,
5. Marek Głazowski – Członek Zarządu.

Informacje dotyczące nowego Członka Zarządu:

Marek Głazowski ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Bankowość i Finanse. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Jego 25 letnie doświadczenie w sektorze IT opierało się głównie o zarządzanie procesami sprzedaży dla złożonych projektów transformacyjnych związanych z wdrożeniem rozwiązań informatycznych.

W ostatnich 15 latach związany był z firmą SAP w której opowiadał kolejno za współpracę z sektorem produkcji dyskretnej i procesowej, przemysłem stalowym i wydobywczym, energetycznym, a przez 7 lat z sektorem publicznym. Koordynował wolumenowo największe projekty sprzedażowe SAP w Polsce. W ostatnich 5 latach pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego oraz nadzorował pracę zespołu sprzedaży dla obszaru Klientów Kluczowych.

Rolą Marka Głazowskiego w KBJ S.A. będzie zarządzanie i nadzór nad procesami sprzedaży, zarządzania popytem oraz budową zespołu eksperckiego dla wsparcia sprzedaży.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Marek Głazowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-06-28