Raport bieżący EBI, nr 10/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kw. 2019 r.

Data i godzina publikacji: 05.08.2019 17:51 

Zarząd KBJ S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r. Nowy termin przekazania raportu kwartalnego Emitent określa na 12 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-08-05