Raport bieżący EBI, nr 13/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2019 r.

Data i godzina publikacji: 30.10.2019 18:23

Zarząd KBJ S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. Nowy termin przekazania raportu kwartalnego Emitent określa na 14 listopada 2019 r.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2019-10-30