Raport bieżący EBI, nr 01/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Data i godzina publikacji: 2021-01-26 19:59

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Raporty okresowe Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Raport okresowy kwartalny za IV kw. 2020 r. - w dniu 11 lutego 2021 r.,
- Raport okresowy roczny za 2020 r. - w dniu 29 kwietnia 2021 r.,
- Raport okresowy kwartalny za I kw. 2021 r. - w dniu 12 maja 2021 r.,
- Raport okresowy kwartalny za II kw. 2021 r. - w dniu 11 sierpnia 2021 r.,
- Raport okresowy kwartalny za III kw. 2021 r. - w dniu 10 listopada 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2021-01-26