Raport bieżący EBI, nr 04/2021 Zmiana terminów publikacji raportu rocznego za 2020 r. oraz raportu okresowego za I kw. 2021 r.

Data i godzina publikacji: 2021-03-18 14:43

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2020 r., określony pierwotnie na 29 kwietnia 2021 r. Nowy termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok Emitent określa na 17 maja 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2021 r. określony pierwotnie na 12 maja 2021 r. Nowy termin przekazania raportu kwartalnego Emitent określa na 17 maja 2021 r.


PODSTAWA PRAWNA:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2021-03-18