Raport bieżący ESPI, nr 01/2022 Zawarcie umowy Enterprise Support dla NPB

Data i godzina publikacji: 30.05.2022 11:21

Zarząd KBJ S.A. (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 27 maja 2022 r. umowy Enterprise Support z Narodowym Bankiem Polskim (NPB).

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta usługi utrzymania i pomocy technicznej producenta Oprogramowania SAP dla posiadanego przez NBP Oprogramowania SAP wykorzystywanego w platformie analityczno–raportowej (Usługą Maintenance).

Wartość podpisanej umowy wynosi 5,56 mln zł brutto, umowa będzie realizowana do 31 maja 2025 r.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2022-05-30