Raport okresowy EBI, nr 03/2020 Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2019
Data i godzina publikacji: 2020-04-28 20:52:27
Zarząd Spółki KBJ S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
  • Marek Weigt - Członek Zarządu
  • Paweł Wiechecki - Członek Zarządu
  • Marek Głazowski - Członek Zarządu
data publikacji: 2020-04-28