Raport okresowy EBI, nr 03/2021 Korekta raportu okresowego KBJ S.A. za IV kwartał 2020 r.

Data i godzina publikacji: 2021-02-11 23:32

W związku z redakcyjną pomyłką polegającą na zamieszczeniu w korygowanym raporcie nieaktualnych danych porównawczych za rok 2019 i IV kw. 2019 roku Zarząd KBJ przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Dane za IV kw. 2020 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2020 r. zostały zamieszczone prawidłowo.

W załączeniu Emitent przekazuje zestawienie zmian oraz pełną treść skorygowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2020 r.

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2021-02-11