Raport okresowy EBI, nr 07/2021 Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2020

Data i godzina publikacji: 2021-05-17 17:21:03

Zarząd Spółki KBJ S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
  • Marek Weigt - Członek Zarządu
  • Marcin Jasiński - Członek Zarządu
data publikacji: 2021-05-17