Raport okresowy EBI, nr 08/2021 Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2021 r.

Data i godzina publikacji: 2021-05-17 17:46:01

Zarząd KBJ przekazuje Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2021-05-17