Data i godzina publikacji: 2021-11-10 23:06:59

Zarząd KBJ przekazuje Raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
data publikacji: 2021-11-10