Raport okresowy EBI, nr 03/2022 Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2021

Data i godzina publikacji: 2022-05-12 20:17:31

Zarząd Spółki KBJ S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu
  • Marek Weigt - Członek Zarządu
  • Marcin Jasiński - Członek Zarządu
data publikacji: 2022-05-12