Nagrody SAP Innovation Award dla klientów KBJ

W czerwcu odbyła się największa w Polsce konferencja skupiająca specjalistów systemu SAP - SAP Forum 2014. Wyróżniono pięć projektów, w których w nowatorski sposób zastosowano rozwiązania SAP, dwa z nich zostały zrealizowane przez KBJ S.A.

Pierwszym projektem jest platforma analityczno - raportowa dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Projekt został wyróżniony, ponieważ jest innowacyjny w ujęciu biznesowym oraz prezentuje szerokie wykorzystanie narzędzi SAP. Komisja konkursowa tak podkreśla wyjątkowość realizacji: „Wdrożenie przyniosło wymierne korzyści biznesowe i odpowiada na zapotrzebowanie analityczne dla różnych grup pracowników – od szczebla zarządu po zespoły analityków.”  Jest to pierwszy w Polsce projekt wdrożenia pełnej platformy SAP Business Intelligence w ramach jednego przedsięwzięcia. Skala prac była unikalna – jednocześnie wdrożono i połączono różnorodne narzędzia SAP: HANA, BPC, BOBJ, BW.

Wynikiem projektu jest kompleksowa platforma analityczno - raportowa zintegrowana z bazowym systemem KDPW.

 

„Naszym zadaniem było połączenie wielu komponentów w spójną, jednolitą platformę gwarantującą stabilność i bezpieczeństwo dostępu do danych. Podstawowe wyzwanie tego projektu to zapewnienie szybkiego dostarczania dużej ilości informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym, o wysokiej jakości, dodatkowo możliwych do poddania przejrzystej analizie odpowiedniej dla każdego poziomu zarządzania.” podsumowuje Prezes KBJ Artur Jednak.

 

Drugi nagrodzony projekt to największe w Europie Wschodniej wdrożenie SAP Strategy Management, zrealizowane dla grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Projekt został doceniony za innowacyjność, skalę wdrożenia oraz osiągnięte w wyniku wdrożenia korzyści biznesowe.

Celem projektu była implementacja platformy Zarządzania przez Cele (MBO) jako składnika zarządzania strategicznego w grupie kapitałowej. Nowy system służy do ustrukturalizowanego planowania, monitorowania celów, rozliczania efektów i wykonywania analiz dostępnych dla różnorodnych użytkowników.

 

„Projekt dla PGNiG był dla nas wyzwaniem, ponieważ wymagał dostarczenia klientowi rozwiązania centralnego, zintegrowanego z obecną infrastrukturą przy niezwykle napiętym harmonogramie prac oraz konieczności dostosowania rozwiązania SAP SM do procesów biznesowych PGNiG” mówi Artur Jedynak.

data publikacji: 2016-12-12