Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00

2021-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00

2020-07-16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2020 r. na godzinę 14:00

2020-06-03

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 27 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00

2019-05-31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 czerwca 2018 r. na godzinę 14:00

2018-06-01

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2017 r. na godzinę 14:00

2017-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 r.

2016-06-02

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., które odbyło się  25 czerwca 2015 r.

2015-06-26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 18 czerwca 2014 r.

2014-05-22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 20 września 2013 r. 

2014-10-15

WZA odbyło się w biurze spółki w Warszawie, przy ul. Stawki 2, dnia 30.06.2013 r. o godz. 12.00.

2013-06-30

WZA odbyło się w biurze spółki w Warszawie, przy ul. Stawki 2, dnia 22.06.2012 r. o godz. 10.00.

2014-06-22