Zarząd i Rada Nadzorcza
ZARZĄD
Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Artur Jedynak uzyskał tytuł Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia magisterskie o specjalności Sztuczna Inteligencja na Politechnice Łódzkiej na wydziale FTIMS.

Podczas 17 lat pracy zawodowej uczestniczył w wielu projektach dla największych polskich jak i międzynarodowych firm. Posiada przekrojową wiedzę na temat produktów i technologii SAP oraz szerokiego rynku IT, praktyczne doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz szeroką wiedzę z zakresu inżynierii finansowej. W spółce odpowiada za sprzedaż oraz rozwój.

Marek Weigt - Członek Zarządu

Marek Weigt ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim.

Posiada 19-letnie doświadczenie zawodowe, podczas którego realizował wiele projektów dla największych polskich i międzynarodowych firm, takich jak Grupa Żywiec, PTC, Bank BPH, PWPW, Polkomtel. Jest specjalistą w zakresie budowy portali korporacyjnych, posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami, jest ekspertem SAP. W spółce odpowiada za zarządzanie operacyjne oraz koordynację głównych działań projektowych.

Marcin Jasiński - Członek Zarządu

Przez 20 lat swojej kariery zawodowej zajmował się projektowaniem i wdrożeniami rozwiązań informatycznych w wielu sektorach rynku w Polsce. 

Od 2009 związany był z firmą SAP Polska prowadząc duże projekty wdrożeniowe SAP ERP i BW. Od 2015 roku pracuje w KBJ, a jego ścieżka kariery wiodła od kierowania projektam, do zarządzania Działem Business Intelligence. Jako lider zespołu BI stworzył w KBJ najsilniejszy zespół SAP BI w Polsce i odpowiadał za pierwsze, zakończone sukcesami, wdrożenia BW/4HANA czy Sap Analytics Cloud. Marcin Jasiński w zarządzie KBJ S.A. jest odpowiedzialny za zarządzanie delivery, nadzór nad realizacją strategicznych projektów, budową i rozwojem zespołu eksperckiego w zakresie konsultingu.

 

Rada nadzorcza
Wojciech Jankowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Jankowski uzyskał tytuł DESS CAAE na Université Jean Moulin Lyon III, a także Executive MBA in Finance na University of Bangor, Manchester Business School. Ukończył studia magisterskie w zakresie fizyki oraz zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 17 lat w biznesie, w trakcie których związany był z firmami doradztwa strategicznego A.T. Kearney, Arthur Andersen, Ernst & Young. W latach 1994-1999 pracował jako konsultant w Arthur Andersen, następnie w A.T.Kearney, od 1999 do 2002 roku zarządzał i był współwłaścicielem w grupie Armada. Od 2002 do 2004 pracował jako manager w Ernst & Young, aby od 2004 do 2008 objąć funkcję doradcy prezesa zarządu Prokom Software i Prokom Investments. Aktualnie pracuje jako niezależny konsultant do spraw strategicznych i finansowych.

Wojciech Brzeski - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Brzeski ukończył studia magisterskie o specjalności Miernictwo na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. Posiada 41 lat doświadczenia zawodowego, w tym 25 lat w zarządzaniu spółką. Wziął udział w projektach dla największych polskich i międzynarodowych firm, dysponuje przekrojową wiedzą z zakresu inżynierii komputerowej i wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami konstrukcyjnymi. W latach 1970-1971 pracował w FSO, a następnie od 1971 do 1986 roku MERA-FMiK w Warszawie jako główny konstruktor. Jest autorem kilku patentów z zakresu rozwiązań w dziedzinie układów cyfrowych i analogowych, a także jednym z wybitnych konstruktorów fabryki ERA, gdzie jego udziałem było opracowanie i wdrożenie komputerowych pamięci dyskowych i sterowników dysku. Aktualnie jest współwłaścicielem spółki Compart-Market, gdzie pracuje jako dyrektor zarządzający, prowadząc prace konstrukcyjne i wdrożeniowe z zakresu informatyki.

Michał Kalisiński - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kalisiński ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej w Warszawie, a także studia magisterskie na wydziale FTIMS w trybie Indywidualnego Toku Studiów na Politechnice Łódzkiej. W trakcie 8 lat pracy prowadził projekty dla największych polskich przedsiębiorstw, ma doświadczenie w roli kierownika projektu. Jest specjalistą z zakresie metodyk projektowych, analiz biznesowych oraz zarządzania w IT. W latach 2003–2005 pracował jako programista dla Pixel, od 2005 do 2007 roku jako analityk dla Polkomtel. W latch 2007-2009 roku zajmował stanowisko project managera i team managera w PZU Życie SA. Aktualnie pracuje jako project manager w Polkomtel.

Artur Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej

Artur Kaźmierczak specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania ludźmi, w szczególności w obszarze wynagrodzeń kadry kierowniczej. W ciągu blisko 20 lat pracy w konsultingu oprócz projektów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim doradzał także przy projektowaniu struktur organizacyjnych, optymalizacji procesów i wypracowywaniu strategii. Realizował projekty w Polsce, krajach nadbałtyckich, na Węgrzech, w Rumunii, Serbii oraz Jordanii. W latach 2009-2014 dyrektor, a następnie partner w PwC (d. PricewaterhouseCoopers). Przed dołączeniem do PwC pracował na stanowisku dyrektora grupy Human Capital Advisory Services w firmie Deloitte, a wcześniej w Andersen Business Consulting i w Arthur Andersen. Artur Kaźmierczak jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a także autorem kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od lipca 2014 r. Pan Artur Kazimierczak pełni również funkcje zarządcze w spółkach Mzuri Sp. z o.o. oraz Mzuri Investments Sp. z o.o.

Łukasz Krotowski - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Krotowski ukończył studia magisterskie na wydziale FTIMS na Politechnice Łódzkiej w trybie Indywidualnego Toku Studiów. Od 2000 roku brał udział w licznych projektach dla największych polskich i zagranicznych firm. W toku doświadczenia zawodowego był głównym projektantem i architektem kluczowych projektów KBJ realizowanych na rzecz klientów strategicznych z sektorów: telekomunikacja, bankowość, przemysł, energetyka, sektor publiczny. Posiada szeroką wiedzę w zakresie projektowania i wdrożeń złożonych systemów biznesowych, a także doświadczenie w zakresie optymalizacji i wydajności rozwiązań IT. W latach 2011- 2018 Członek Zarządu KBJ S.A.

Artur Czerwoński - Członek Rady Nadzorczej

Artur Czerwoński ukończył studia magisterskie o specjalności Matematyka Stosowana na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej, jest absolwentem programu Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School (University of Navarra). Posiada certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA), Professional Risk Manager (PRM), Financial Risk Manager (FRM). W latach 2009-2013 zasiadał w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). W trakcie ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego pracował jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w Grupie Pekao S.A., Prezes Zarządu BPH TFI, Prezes Zarządu Provide TFI, niezależny konsultant dla szeregu instytucji finansowych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami Publicznymi w TFI Energia.

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-30