Kontakt

KBJ S.A.

ul. Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

 

ul. Ceglana 4

40-514 Katowice

Biuro:

tel. +48 22 652 32 30

fax. +48 22 417 57 82

email: biuro@kbj.com.pl

Media:

Barbara Cocyk

tel. +48 22 652 32 30

email: bcocyk@kbj.com.pl

Relacje inwestorskie:

tel. +48 22 652 32 30

email: inwestor@kbj.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoWysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 540 792 złotych. NIP: 726-257-17-99; REGON: 100393858; KRS: 387799.

Formularz kontaktowy
temat
Firma
Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Treść wiadomości