Dokumenty korporacyjne
Pełna nazwa: KBJ Spółka Akcyjna
TICKER: KBJ
ISIN: PLKBJ0000016
LEI: 259400TAAEMX7FS4BH61
Adres siedziby: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Telefon: 48 (22) 652-32-30
Faks: 48 (22) 417-57-82
Adres poczty elektronicznej: info@kbj.com.pl
Strona internetowa: www.kbj.com.pl
NIP: 726-257-17-99
Regon: 100393858
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000387799
data publikacji: 2017-10-12