eKSF

Nasza oferta skierowana jest firm ewidencjonujących sprzedaż i zakupy w systemie SAP, które, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z 1 października 2021, zobowiązane będą do wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur w postaci ustrukturyzowanej (XML).

Aplikacja e-KSF jest autorskim rozwiązaniem KBJ S.A., umożliwiającym prostą integracje SAP z Krajowym Systemem eFaktur. Nasza oferta obejmuje następujące elementy:

· Oprogramowanie e-KSF wraz z licencją,

· Aktualizacje oprogramowania do wymogów prawnych,

· Doradztwo w zakresie integracji z Krajowym Systemem eFaktur w kontekście wymogów prawnych i architektury systemów Klienta,

· Wdrożenie rozwiązania e-KSF na Państwa systemie SAP,

· Szkolenie z rozwiązania e-KSF,

· Serwis aplikacji dostosowany do potrzeb Klienta,

· Dokumentację techniczną i instrukcje użytkownika końcowego,

· Gwarancję producenta oprogramowania.

 

Tak kompleksowy pakiet gwarantuje Państwu bezpieczne rozwiązanie w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Rozwiązanie e-KSF to:

· Gwarancja wsparcia i aktualizacja oprogramowania w do zmian prawnych bez dodatkowych opłat licencyjnych,

· Rozwiązanie oparte o sprawdzoną i stabilną platformę wykorzystywaną produkcyjnie w ponad 150 przedsiębiorstwach,

· Gwarancja jakości – duże doświadczenie w zapewnianiu raportowania zgodnie z wymogami prawnymi,

· Multi-dyscyplinarny zespół tworzący i wdrażający oprogramowanie, dla którego zadowolenie Klientów i odpowiedzialność są kluczowymi wartościami,

· Wypracowana i sprawdzona metodyka wdrożeniowa,

· KBJ specjalizuje się w dostarczaniu Klientom oprogramowania na platformie SAP. Ponad 10 letnie doświadczenie zaowocowało szeregiem rozwiązań dla ok. 300 tys. użytkowników końcowych w przedsiębiorstwach zatrudniających łącznie ponad milion pracowników.

wiecej na:

Podstawa prawna:

1 października 2021 przyjęta została nowelizacja ustawy o VAT wdrażająca Krajowy System e-Faktur. Krajowy System e-Faktur to platforma informatyczna służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur w postaci ustrukturyzowanej (w formacie XML). Faktura w postaci ustrukturyzowanej wystawiana jest zgodnie ze schematem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Platforma ma zostać uruchomiona 1 stycznia 2022.

Ministerstwo Finansów udostępni mechanizm informatyczny (API) pozwalający na uruchomienie komunikacji pomiędzy danym systemem finansowo-księgowym, a Krajowym Systemem e-Faktur. Wystawianie faktur będzie polegało na przesyłaniu faktur w postaci ustrukturyzowanej bezpośrednio z systemu księgowego na platformę Krajowego Systemu e-Faktur. Potwierdzeniem otrzymania faktury sprzedaży będzie nadanie jej przez KSF unikalnego numeru ID faktury oraz stempla czasowego. Dane te (ID oraz stempel czasowy) będą zwracane przez KSF do systemu księgowego.

Faktury zakupowe wystawione przez kontrahentów importowane będą do systemu finansowo-księgowego również poprze API, w tzw. sesji zwrotnej. Ustrukturyzowana forma faktury pozwala na zautomatyzowanie procesu księgowania, może stanowić źródło danych dla istniejących rozwiązań do obiegu i akceptacji faktur.

W 2022 roku faktura ustrukturyzowana będzie kolejną formą fakturowania, obok faktury papierowej oraz elektronicznej. Od 2023 faktura ustrukturyzowana stanie się jedyną formą fakturowania, a korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur – obowiązkowe.

Podmioty, które w 2022 roku będą wysyłały faktury ustrukturyzowane do Krajowego Systemu e-Faktur, zostaną objęte preferencyjnymi warunkami tj.:

· zwolnieniem z konieczności dostarczania plików JPK_FA, w przypadku kontroli skarbowej

· możliwością uzyskania szybszego zwrotu VAT – w ciągu 40 dni

Faktury wystawione poprzez Krajowy System e-Faktur będą przechowywane przez 10 lat, co niweluje konieczność ich archiwizacji w innej formie. Dużem plusem jest możliwość rozliczania faktur korygujących w miesiącu, w którym zostały wystawione, bez konieczności posiadania dokumentacji uprawniającej do ich rozliczenia.

Faktura ustrukturyzowana, zwana e-fakturą, ma na celu ustandaryzowanie procesu fakturowania oraz przyspieszenie obiegu gospodarczego, zredukowanie prac administracyjnych i obowiązków skarbowych po stronie podatnika.