Jednolity Plik Kontrolny

Z dniem 1 lipca 2016 wprowadzona została nowa metoda kontroli skarbowej. Obowiązkiem podatników jest przekazywanie na żądanie organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej. Forma ta nazywana jest Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) – jest to zestaw danych przekazywanych w formie plików xml.

Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci:

 • duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych,
 • Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mają obowiązek (bez wezwania) comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT) od 1 stycznia 2017r,
 • Od 1 stycznia 2018r. obowiązek raportowania pliku JPK_VAT mają również mikroprzedsiębiorstwa, 
 • Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

 

Jakie struktury zawiera JPK?

Dane przekazywane w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego mają zdefiniowaną strukturę logiczną:

 • Księgi rachunkowe,
 • Wyciągi bankowe,
 • Magazyn,
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • Faktury VAT.

Każda ze struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK.

Mocnymi stronami naszego rozwiązania są:
 • Szybki i niezawodny silnik gromadzenia i przetwarzania danych,
 • Bezpieczeństwo danych w oparciu o system uprawnień systemu SAP,
 • Automatyzacja generowania struktur logicznych oraz plików JPK,
 • Możliwości dostosowań konfiguracyjnych i programistycznych, 
 • Import danych z pozostałych systemów informatycznych,
 • Automatyzacja podziału eksportowanych plików w zależności od ich wielkości.
Obawy związane z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Zbyt mało czasu na wdrożenie,
 • Konieczność ujednolicenia systemów informatycznych,
 • Konieczność przeszkolenia pracowników,
 • Koszty aktualizacji oprogramowania,
 • Koszty związane z konsultacjami z doradzcami. 
Korzyści wynikające z wdrożenia e-JPK
 • Odciążenie posiadanej infrastruktury SAP,
 • Wysoko wydajny serwer aplikacyjny wspomagający system SAP i dedykowany do procesów generowania JPK,
 • Brak kosztów rozbudowy infrastruktury,
 • Funkcja archiwizacji danych,
 • Kompresja danych.
Dlaczego my?

Narzędzie e-JPK zawiera silnik gromadzenia i przetwarzania danych autorstwa KBJ zapewniający maksymalnie szybkie przygotowanie wynikowych plików. Produkt ten został zaprojektowany przy współpracy z Działem Podatkowym i Doradztwa Biznesowego KPMG. Jest to jest rozszerzenie systemu SAP o narzędzie e-JPK pozwalające na automatyzację procesu przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów wytycznymi. Funkcjonalność ta jest całkowicie autonomiczna i niezależna od standardowego systemu SAP, która umożliwia dostosowanie do potrzeb indywidualnych Klientów.