Portal HR Cloud

HeaRt jest Portalem Kadrowym zapewniającym Samoobsługę Pracowniczą i Menedżerską dla firm i organizacji wykorzystujących system SAP HCM.

HeaRt to nowoczesne, ergonomiczne, intuicyjne rozwiązanie dostępne przez przeglądarkę internetową, dzięki któremu pracownicy, menedżerowie oraz specjaliści HR mogą realizować codzienne procesy kadrowe.

HeaRt jest rozwiązaniem zbudowanym i w pełni zgodnym z polskim kodeksem pracy, wspierającym wszystkie charakterystyczne dla polskiego prawa wymogi i regulacje.

System HeaRt jest wykorzystywany produkcyjnie przez kilkadziesiąt tysięcy użytkowników końcowych.

Na skróty:

../media/baners/new2/heart_button1.jpg 

Zobacz demo

Zobacz demo

 ../media/baners/new2/heart_button2.jpg

Funkcje HeaRt

Funkcje HeaRt

HeaRt - Procesy kadrowe

HeaRt jest systemem modułowym. W zależności od potrzeb, może zostać uruchomiony w pełnym zakresie lub też w dowolnej kombinacji poniższych modułów biznesowych:

 • Samoobsługa pracownicza,
 • Samoobsługa menedżerska,
 • Wnioski urlopowe i nieobecności,
 • Podróże służbowe,
 • Czas pracy,
 • Wnioski kadrowe,
 • Zarządzanie przez cele (MBO).
HeaRt - Kodeks Pracy

HeaRt  to unikalne rozwiązanie na rynku produktów informatycznych do obsługi procesów kadrowych również pod kątem pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami kodeksu pracy oraz wytycznymi PIP. W ramach rozwiązania HeaRt zawiera:

 • Obsługę wszystkich typów wniosków o nieobecność z uwzględnieniem specyfiki każdego wniosku, wymaganych informacji oraz ograniczeń,
 • Zbiór reguł walidacyjnych gwarantujących poprawność kodeksową działania procesów kadrowych,
 • Separację uprawnień,
 • Obsługę delegacji z pełną automatyzacją wyliczeń należnych świadczeń zgodnie z regulacjami Ustawodawcy,
 • Zawartość serwisów samoobsługowych dla pracownika oraz menedżera dostosowana pod kątem zapewnienia wymaganych danych przy jednoczesnym gwarantowaniu dostępu do danych pracowników upoważnionym przez Klienta osobom (system uprawnień, role, predefiniowane schematy),
 • Modelowe procesy akceptacyjne workflow,
 • Pełną historię przebiegu każdego procesu decyzyjnego,
 • Pełną kontrolę działu HR nad procesami zmiany.

Dodatkowo, w trakcie całego okresu eksploatacji rozwiązania HeaRt dostarczane są aktualizacje wymagane przez prawo – np. zmiany w urlopach rodzicielskich oraz inne.

Dzięki przedstawionemu mechanizmowi uzyskujecie Państwo gwarancję pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

HeaRt - Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemu HeaRt  w rozumieniu bezpieczeństwa technicznego rozwiązania oraz gwarancji poufności bezpieczeństwa danych jest absolutnym priorytetem oraz zagadnieniem bezkompromisowym.

Aby zagwarantować Państwu pełne bezpieczeństwo systemu, nasz produkt pracuje w Centrum Danych poziomu Tier IV z wykorzystaniem infrastruktury SAP Hana Cloud Platform (HCP). Gwarancja bezpieczeństwa realizowana jest na poziomie aplikacji, komunikacji oraz warstwy fizycznej.

System jest zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane. Klient decyduje o miejscu fizycznego przechowywania danych.

HeaRt jest rozwiązaniem pracującym w modelu Software as a Service lub on-premise (instalacja w infrastrukturze Klienta).

Pełne informacje o bezpieczeństwie rozwiązania

 

Jak możemy pomóc?

Każda organizacja potrzebuje nowoczesnych, ergonomicznych narzędzi HR. Portal Kadrowy to inwestycja, która przynosi natychmiastowy efekt oraz zwrot z inwestycji. Niemniej, wybór i wdrożenie rozwiązania spełniającego złożone potrzeby biznesowe, zapewniającego integrację z systemem HCM, w dużej skali i przy nieustannie zmieniających się przepisach jest nie lada wyzwaniem. Z przyjemnością przedstawimy Państwu pełnię możliwości systemu HeaRt i podzielimy się doświadczeniami z wielu wdrożeń.

 

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej
Business Case

Wdrożenie HCM Cloud Portal w Polimex to pierwsze na rynku polskim wdrożenie Pracowniczego Portalu Samoobsługowego w modelu SaaS na platformie SAP HANA Cloud Platform. Aplikacja jest autorskim rozwiązaniem firmy KBJ S.A., które za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, pozwala 3.500 pracownikom na dostęp do własnych danych, wysłanie wniosku urlopowego czy zaplanowania i rozliczenia delegacji.