Bezpieczeństwo HeaRt

Bezpieczeństwo systemu HeaRt  w rozumieniu bezpieczeństwa technicznego rozwiązania oraz gwarancji poufności bezpieczeństwa danych jest absolutnym priorytetem oraz zagadnieniem bezkompromisowym.

Aby zagwarantować Państwu pełne bezpieczeństwo systemu, nasz produkt pracuje z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Danych poziomu Tier IV. Wybrane informacje dotyczące infrastruktury sprzętowej Centrum Danych:

 • ISO 9001 - Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie standardów zarządzania jakością w organizacji,
 • ISO 27001 - Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia NATO,
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia Unii Europejskiej,
 • Certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia Polska,
 • ANSI/TIA 942 - TIER IV - gwarantowane zasilanie najwyższy poziom normy, dostępność 99,999% rocznie,
 • ANSI/TIA 942 - TIER IV - gwarantowane warunki środowiskowe do pracy urządzeń informatycznych najwyższy poziom normy,
 • ISO 27 000, najwyższy poziom normy ANSI/TIA 942 - TIER IV, gwarantowane bezpieczeństwo danych i urządzeń,
 • Zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz regulacjami Komisji Europejskiej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w ośrodkach informatycznych.

W warstwie bezpieczeństwa Państwa danych, architektura rozwiązania zapewnia:

 • Fizyczną separację danych każdego klienta w oddzielnej bazie danych,
 • Fizyczną separację serwerów aplikacyjnych – każdy klient otrzymuje niezależne jednostki aplikacyjne – brak współdzielonych zasobów,
 • Brak rozproszenia danych poza wyodrębnioną dla klienta przestrzeń w centrum danych i warstwie aplikacyjnej – Państwa dane nigdy nie zostaną przesłane lub udostępnione do żadnej innej lokalizacji,
 • Gwarantowane, uwzględnione w wycenie oraz w pełni zautomatyzowane systemu backupu.

W warstwie komunikacji pomiędzy Państwa systemem SAP HR oraz rozwiązaniem HeaRt:

 • Komunikacja end-to-end za pośrednictwem dedykowanego szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem najsilniejszych algorytmów transmisji danych SSL,
 • Komunikacja i przesyłanie danych do użytkownika końcowego (przeglądarki użytkownika końcowego) wyłącznie z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.
Pozostałe usługi