Funkcje HeaRt

  Portal Pracownika   Portal Menedżera
 
 • Dane personalne,
 • Dokumenty tożsamości,
 • Dane kontaktowe,
 • Szkolenia BHP,
 • Moje limity urlopowe,
 • Dane angażu,
 • Dane rodzinne,
 • Adresy,
 • Konta bankowe,
 • Dane podatkowe,
 • Wykształcenie,
 • Pasek płacowy,
 • Poprzedni pracodawcy,
 • Skrzynka odbiorcza,
 • Wyznaczanie zastępstwa,
 • Monitorowanie terminów.
 
 • Przegląd danych dotyczących, podległych pracowników,
 • Dane ogólne,
 • Dane osobowe,
 • Nieobecności,
 • Dane angażu,
 • Poprzedni pracodawcy,
 • Adresy pracownika,
 • Kalendarz zespołu.
  Urlopy i nieobecności   Delegacje / podróże służbowe
 
 • Planowanie urlopów wypoczynkowych,
 • Plan urlopowy dla pracownika,
 • Plan urlopowy dla menedżera,
 • Plan urlopowy dla zastępcy menedżera,
 • Plan urlopowy dla operatora czasu pracy,
 • Raport z planowanych terminów urlopu,
 • Urlop wypoczynkowy,
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika,
 • Urlop na żądanie,
 • Urlop wychowawczy,
 • Urlop macierzyński,
 • Dodatkowy urlop macierzyński,
 • Urlop rodzicielski,
 • Urlop ojcowski,
 • Urlop okolicznościowy,
 • Urlop bezpłatny,
 • Opieka nad dzieckiem (art188).
 
 • Planowanie podróży służbowej krajowej,
 • Planowanie podróży służbowej zagranicznej,
 • Rozliczanie podróży służbowej krajowej,
 • Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej,
 • Powyższe w wersji podróży grupowych,
 • Automatyczne generowanie dokumentów finansowych,
 • Automatyczne sprawdzanie konfliktów nieobecności,
 • Podróże wieloetapowe,
 • Wyliczanie świadczeń ryczałtowych na podstawie etapów podróży.
Pozostałe usługi