Aktualności

S/4HANA Private Cloud

Bieżący rok, to między innymi ogromny krok naprzód w rozwoju firmy. Jest nim migracja naszego systemu ERP S/4HANA do chmury Google Cloud Platform (GCP) i nie jest to jedyne rozwiązanie chmurowe, z którego korzystamy.

Kolejne to system klasy Business Intelligence - SAP Analytics Cloud Planning, udostępniany w ramach SAP Cloud. Oba rozwiązania wykorzystujemy na co dzień do własnej działalności operacyjnej i planistycznej. Tego typu podejście stosowane jest głównie przez największe firmy wdrażające oprogramowanie koncernu SAP.

Korzystanie z systemów S/4HANA i SAP Analytics Cloud Planning w modelu chmurowym pozwoli nam na osiągnięcie szeregu korzyści:

  • Obniżenie kosztów utrzymania środowiska SAP.
  • Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych.
  • Uzyskanie wyższej wydajności i skalowalności, co pozwoli na łatwe dostosowanie systemów SAP do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Niebagatelne znaczenie ma też dostęp do innowacji, jakie oferują SAP i GCP, takich jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, które mogą pomóc nam w zwiększeniu konkurencyjności.