Relacje inwestorskie

Emitent działa na rynku oprogramowania biznesowego służącego wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. systemów ERP (ang. „Enterprise Resource Planning” – planowanie zasobów przedsiębiorstwa, tzw. Zintegrowanych Systemów Zarządzania). Zintegrowane Systemy Zarządzania są to systemy pozwalające na gromadzenie i analizowanie danych związanych z zarządzaniem procesami przedsiębiorstwa. Systemy te mają szczególne znaczenie w dużych przedsiębiorstwach, głównie firmach przemysłowych, logistycznych, sektorze finansowym, telekomunikacyjnym, usługowym i dużych korporacjach, a więc we wszystkich organizacjach, które charakteryzuje duża ilość przetwarzanych danych oraz złożone procesy biznesowe.

Spółka specjalizuje się w dostarczaniu usług wdrożeniowych oraz doradczych, a także budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. Do głównych klientów spółki należą przede wszystkim duże korporacje, które korzystają z systemu ERP firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których emitent opiera swoje rozwiązania.

Podstawowymi aspektami związanymi z działalnością emitenta są:

 • Indywidualne podejście i tworzenie unikalnych rozwiązań zaspokajających specyficzne potrzeby klienta,
 • Profesjonalizm i doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i administracji skomplikowanych i złożonych rozwiązań informatycznych,
 • Znajomość technologii i wypracowanie własnych rozwiązań pozwalających na efektywne wdrażanie architektury informatycznej,
 • Elastyczna struktura organizacyjna pozwalająca na optymalne dostosowanie zespołów projektowych do rodzaju realizowanego zlecenia, korzystnie wpływająca na podnoszenie efektywności operacyjnej.

Usługi spółki świadczone są w czterech podstawowych obszarach działalności:

 • Projekty wdrożeniowe,
 • Outsourcing w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów SAP,
 • Szkolenia,
 • Sprzedaż własnych produktów licencyjnych.

Wyżej wymienione obszary działalności mogą być realizowane kompleksowo, od przeprowadzenia projektu wdrożeniowego, poprzez przeszkolenie pracowników, a następnie administrowanie wdrożonego oprogramowania, jak i w formie niezależnych działań emitenta. W ramach opisanej działalności spółka oferuje doradztwo technologiczne i architektoniczne obejmujące kompleksowe programy reorganizacji i optymalizacji użytkowanego systemu, służące podniesieniu efektywności stosowanych rozwiązań.

Oferowane przez spółkę usługi realizowane są w ramach następujących linii biznesowych:

 • Integracji systemów SAP z pozostałymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa,
 • Budowy rozwiązań dedykowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych klientów,
 • Doradztwa oraz audytu technologicznego w zakresie technologicznej infrastruktury systemowej SAP,
 • Zarządzania Kapitałem Ludzkim – optymalizacji procesów kadrowych oraz dostarczania usług wdrożeniowych SAP HCM w zakresie obsługi procesów kadrowych.