Kontakt

Formularz kontaktowy
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Błąd :( Spróbuj ponowanie
Dziękujemy za kontakt z firmą KBJ

KBJ S.A. Biuro Warszawa

ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

Biuro Katowice:

ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

Biuro Poznań:

ul. Przemysłowa 37/4
61-541 Poznań

Biuro Wrocław:

ul. Legnicka 57D lok B/A
54-203 Wrocław

Biuro Kielce:

ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 2 057 459,00 złotych. NIP: 726-257-17-99; REGON: 100393858; KRS: 387799.

KBJ S.A.

Warszawa
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa