Aktualności

Rozmowa dotyczyła Big Data i rozwiązań Business Intelligence. Dorota Zaremba nakreśliła widzom perspektywy rynku przetwarzania i analizy danych.

Wskazała sektory, które w największym stopniu będą potrzebowały takich usług i podała interesujące przykłady wykorzystania analizy danych w medycynie i sporcie.

Program został zrealizowany 30.07.2013.