Aktualności

Ministerstwo Finansów ogłasza publikację roboczej wersji struktury logicznej FA(2)

24.05.2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami w tematyce KSeF, ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów.

„Krajowy System e-Faktur (KSeF) - robocza wersja struktury logicznej FA(2)

Informujemy o publikacji roboczej wersji struktury logicznej FA(2)
24.05.2023

  • Planujemy, że od 1 września 2023 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej FA(2).
  • FA(2) ułatwi przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.
  • Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF.

Zaktualizowaną strukturę logiczną FA(2) opracowaliśmy w oparciu o:

  • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
  • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Planowany harmonogram
Roboczą strukturę logiczną FA(2) publikujemy w celu umożliwienia dostosowania systemów informatycznych do projektowanych zmian. Dodatkowo zakładamy następujący harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury:

  • Strukturę logiczną opublikujemy na ePUAP w czerwcu 2023 r.
  • Środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją udostępnimy w lipcu 2023 r.
  • Środowisko produkcyjne udostępnimy 1 września 2023 r.

Planujemy, że od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) zacznie obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku.

Miejsce publikacji
Roboczą wersję struktury logicznej FA(2) udostępniamy na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur oraz na stronie Portalu podatkowego w zakładce Struktury dokumentów XML. Dodatkowo na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania KSeF zamieściliśmy zmiany w strukturze logicznej FA(2) w porównaniu do FA(1).

KSeF w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu
Jednolity standard e-Faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.”