Aktualności

Wstęp do usług SAP Application Management Services (SAP AMS)

25.04.2024

SAP AMS

Usługi typu Application Management Services (SAP AMS) dla systemów SAP ECC i S/4HANA to kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe obejmujące swoim zakresem usługi zarządzania i administracji tymi systemami przez zewnętrznego dostawcę. Dlaczego warto się zainteresować takim pakietem usług? Jaki może być zakres tego pakietu? O tym wszystkim piszemy w kolejnych akapitach. Zapraszamy do lektury!

W powszechnej praktyce serwis aplikacyjny SAP polega na tym, że dostawca AMS przejmuje odpowiedzialność za szereg zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu ERP, wsparciem użytkowników w postaci usuwania zgłaszanych błędów czy usterek, czy rozwiązywaniem innych problemów z codzienną pracą na systemie. Do tego może dochodzić zapewnienie pełnego bezpieczeństwa całego środowiska systemowego, zarządzanie uprawnieniami i wiele innych operacji czy zadań związanych z eksploatacją systemów tej klasy co S/4HANA, czy jego wcześniejsze generacje, np. SAP ECC. Przyjrzyjmy się wybranym elementom tego rodzaju serwisu na przykładzie naszych rozwiązań.

Serwis Aplikacyjny SAP AMS - wybrane elementy:

Wsparcie użytkowników. Specjaliści z KBJ zapewniają wsparcie użytkownikom systemów SAP, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów i zgłaszanych błędów. W umowach określa się szereg parametrów, takich jak np. czas reakcji na zgłoszenie, termin wprowadzenia zmian lub poprawek, czas rozwiązania problemu, czy przywrócenia stanu sprzed awarii i wiele innych.

Zarządzanie aplikacjami. w trakcie świadczenia usług AMS nasz zespół dba o aktualizacje i poprawki systemów SAP, a także o ich konfigurację i dostosowanie do potrzeb klienta. W zakresie naszej odpowiedzialności może się znaleźć utrzymanie techniczne, a także instalowanie i konfigurowanie różnorodnych rozszerzeń, zarówno tych, które wynikają z aktualizacji wprowadzanych przez producenta (noty SAP), jak i zmian w wymaganych przez prawo lub potrzeby naszych klientów.

Monitorowanie i raportowanie. Dostawca AMS monitoruje wydajność systemów SAP i dostarcza klientowi raporty na temat ich działania.

Zarządzanie infrastrukturą. Dostawca AMS odpowiada za utrzymanie infrastruktury IT, na której działają systemy SAP, w tym serwerów, pamięci masowej, sieci i systemów operacyjnych. W przypadku instalacji systemu w środowisku chmurowym, takim jak np. SAP, Google Cloud Platform, Amazon czy Microsoft Azure dostawca AMS może w pełni odpowiadać za konfigurację i utrzymanie techniczne systemu, lub odpowiadać tylko za wsparcie użytkowników czy rozwój aplikacji, a zadania związane z infrastrukturą serwerową, gwarancje dostępności i bezpieczeństwo danych przejmuje dostawca chmury.

Zapewnienie bezpieczeństwa. Tutaj również wszystko zależy od przyjętej architektury systemu.  W modelu on-premise, za bezpieczeństwo systemów SAP, w tym za ochronę danych i zapobieganie atakom cybernetycznym odpowiada zwykle dostawca usług AMS, natomiast w modelach chmurowych (chmura prywatna lub publiczna), odpowiedzialność jest rozkładana w różnych proporcjach pomiędzy dostawcę usług AMS, dostawcę licencji systemu ERP (SAP) i dostawcę platformy chmurowej. Szczegóły zależą oczywiście od wielu zmiennych opisanych w kontraktach SLA czy przyjętego modelu korzystania z systemu, a zespół KBJ realizuje w tej chwili projekty w niemal każdym z modeli: od „on-premise” po różne warianty chmurowe.

Korzyści. Dlaczego warto z korzystać z SAP AMS?

Chcąc omówić główne korzyści z przekazania serwisu aplikacyjnego ERP zewnętrznej firmie, należy wyodrębnić ich dwie grupy: Pierwsza z nich ma charakter uniwersalny, które są niezależnego od modelu dostępu do systemu, więc mogą wystąpić niezależnie od tego jest to system zainstalowany we własnych zasobach IT właściciela czy jest to wersja chmurowa, a druga grupa jest zarezerwowana (w pewnej części) tylko dla rozwiązań chmurowych. Spójrzmy zatem jak może wyglądać każda z tych grup:

Korzyści ogólne (systemy On Premise i Cloud):

Zmniejszenie kosztów IT

 • Zmniejszenie wydatków na infrastrukturę IT, oprogramowanie i licencje.
 • Eliminacja kosztów zatrudnienia i utrzymania personelu IT.
 • Dostęp do najnowszych technologii bez konieczności inwestycji w ich wdrażanie.

Poprawa wydajności i skalowalności

 • Dostęp do wysoce skalowalnej infrastruktury, która może obsługiwać rosnące potrzeby biznesowe.
 • Dostęp do wykwalifikowanych specjalistów IT, którzy mogą zoptymalizować wydajność systemu ERP.
 • Regularne aktualizacje i ulepszenia systemu ERP.

Zwiększone bezpieczeństwo

 • Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bezpieczeństwa chroniących dane przed cyberatakami.
 • Ciągłe monitorowanie i aktualizacje zabezpieczeń.
 • Przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie i rozwój systemu na zewnętrznego dostawcę.

Uwolnienie zasobów wewnętrznych

 • Możliwość skupienia się na kluczowych procesach biznesowych.
 • Zwiększenie produktywności pracowników.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

 • Zespół specjalistów IT zewnętrznego dostawcy z reguły dysponuje większym doświadczeniem.
 • Zwiększenie poziomu obsługi i wsparcia systemu.
 • Pewność, że system jest utrzymany i rozwijany zgodnie z najlepszymi praktykami.

 

Korzyści specyficzne dla serwisowania systemów ERP w chmurze (np. SAP S/4HANA private cloud):

 • Korzyści ogólne plus:

Dostępność

 • Wysoki poziom dostępności systemu dzięki redundancji infrastruktury chmurowej.
 • Szybkie odzyskiwanie danych w przypadku awarii.
 • Ciągły dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie.

Elastyczność

 • Możliwość szybkiego skalowania zasobów w górę lub w dół w zależności od potrzeb biznesowych.
 • Płatność tylko za wykorzystywane zasoby.
 • Łatwe dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb firmy.

Innowacje

 • Dostęp do najnowszych technologii i innowacji w chmurze.
 • Możliwość szybkiego wdrażania nowych funkcji i aktualizacji systemu.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy.

Redukcja ryzyka

 • Mniejsza podatność na ataki cybernetyczne i ich skutki.
 • Zwiększenie stabilności i niezawodności systemu.
 • Gwarancje dostępności na poziomie przekraczającym 99,6%.

Podsumowując: Oferowane przez zespół KBJ usługi SAP AMS mogą być cennym rozwiązaniem dla firm, które chcą zoptymalizować wykorzystanie systemów SAP i obniżyć koszty IT. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami i omówienia Waszej sytuacji z naszymi specjalistami. Jesteśmy przekonani, że nasze dotychczasowe doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji tego typu projektów dla największych w Polsce koncernów i podmiotów z sektora publicznego mogą być dla Państwa cenna inspiracją i źródłem dodatkowych korzyści.
 Zapraszamy do kontaktów.